Despre proiect

Obiective:

  • Crearea și desfășurarea timp de 14 luni a unui set de servicii suport care să faciliteze accesul la educație a tinerilor aflați în situații de risc cu vârste cuprinse între 16-29 ani din Regiunile NE și NV ale României, prin deschiderea a 4 Centre multifuncționale.
  • Creșterea posibilităților de angajare a tinerilor aflați în situații de risc din regiunile NE și NV ale României, prin oferirea de programe de instruire formală și nonformală și servicii de ocupare prin consiliere profesională și suport pe piața muncii, timp de 14 luni.
  • Desfășurarea timp de 14 luni a unui set de activități educaționale, sesiuni de instruire, vizite de studiu și campanii de conștientizare care să sprijine accesul la educație nonformală a persoanelor din regiunile NE și NV, aflate în situație de risc și a profesioniștilor în incluziunea socială a acestora.

Promotorul de proiect: 

Inspectoratul Școlar al  Judeţului  Suceava                                                                                                          12967464_1696958757225247_1148466752625126023_o

Parteneri:

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca

Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară-ACDC

Jazzmontør AS (Norvegia)

 

Servicii:

  • Cursuri pentru specialiști: expert local în problemele romilor, asistent social în prevenirea abandonului școlar, consilier vocațional
  • Sesiuni de formare profesională pentru tineri: utilizare PC, curs școală de șoferi, competențe antreprenoriale, mecanic auto, coafură/manichiură, textile/pielărie, croitorie, florar-decorator, cofetar-patiser, muzică, limba engleză
  • Ateliere tradiționale: fier forjat, pielărie, cioplire marmură, artizanat lemn, țesătorie cu ață, împletituri nuiele, cusut cu mărgele
  • Seminarii tematice pentru tineri și părinți
  • Servicii suport pentru angajare

 

Valoarea grantului: 2.138.248,60 lei

Perioada de implementare a proiectului a fost: 05 Martie 2015 – 31 Octombrie 2016

IMG_2864

Translate »