Campanie informare și diseminare Centrul Bistrița

- La data de 17.03.2016 a avut loc diseminarea activitatilor proiectului in cadrul Conferintei nonformale cu tema “Educatia ne priveste!”, eveniment organizat de Grupul de Dezvoltare Personala si Comunitara Bistrita. Participantii, indeosebi elevii, au apreciat serviciile de formare profesionala si cele de educatie nonformala oferite beneficiarilor proiectului- tineri in situatii de risc. La eveniment a participat si reprezentanta Camerei de Comert si Industrie BN, furnizorului de formare. Profesionala (FOTO)

- În data de 03.12.2015 a avut loc activitatea de diseminare a proiectului in cadrul Consiliului Judetean al Elevilor Bistrita Nasaud. Elevii au primit cu entuziasm si satisfactie informatiile transmise, considerand acest proiect o oportunitate reala pentru tinerii aflati in situatii de risc. (FOTO)

 

ACTIVITĂȚI DE INFORMARE și DISEMINARE INFORMAȚII

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE: INSTRUIRE SPECIALIȘTI

În cadrul ședinței de instruire a specialiștilor, desfășurată la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud, membrii echipei de proiect au prezentat proiectul ”O șansă pentru viitor. Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional. Domnul Gafiuc Vasile și doamna Magda Sniatowschi,  reprezentanții Asociației Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC- parteneri în proiect, au prezentat specialiștilor voluntari prezenți la întâlnire, serviciile oferite beneficiarilor prin intermediul celor 2 Centre Multifuncționale din Bistrița și Lechința: ateliere tradiționale, sesiuni de formare profesională pentru tineri, cursuri pentru specialiști, seminarii tematice pentru tineri și părinți.

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE: Consfătuirile naționale ale inspectorilor de proiecte educaționale

În octombrie 2015, la Snagov, au avut loc Consfătuirile naționale ale inspectorilor de proiecte educaționale din țară. In cadrul evenimentului organizat de ANPCDEFP București și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, dl Ioja Ioan, inspector pentru proiecte educaționale din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud a prezentat proiectul ”O șansă pentru viitor. Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într/un centru Social Multifuncțional”. Reprezentantul ISJ BN a prezentat astfel scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, evidențiind serviciile oferite beneficiarilor.Proiectul ”O șansă pentru viitor” răspunde astfel unei nevoi reale, de facilitare a inserției pe piața muncii pentru tinerii aflați în situație de risc din regiunile de NE și NNV ale României, județele Suceava și Bistrița Năsăud.

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE: Consfătuirile județene ale consilierilor educativi

În octombrie 2015, la Bistrița, au avut loc Consfătuirile județene ale Consilierilor educativi din unitățile de învățământ din județ. La întâlnire au participat reprezentanți din unitățile de învățământ cu personalitate juridică din Bistrița Năsăud. În cadrul acestei întâlniri, d-na prof. Aurelia Dan a prezentat proiectul ”O șansă pentru viitor. Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un centru Social Multifuncțional”. Scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele acestui proiect au fost menționate în prezentarea proiectului, accentuându-se serviciile oferite tinerilor aflați în situații de risc, respectiv: sesiuni de formare profesională, ateliere tradiționale, servicii suport pentru angajare. Fiecare consilier educativ va promova proiectul în unitățile de învățământ pe care le reprezintă. Participanții au apreciat proiectul ca o reala oportunitate pentru tineri, în condițiile unui deficit de forță de muncă în diferite domenii de activitate, atât în mediul rural, cât și în mediul urban.

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE:  diseminare proiect pe pagina de facebook a ISJ BN și pe site-ul www.isjbn.ro/proiecte educaționale

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE: SCHIMB DE EXPERIENȚĂ: Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud

În  8 noiembrie 2015 a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud o întâlnire de schimb de bune practici interinstituționale, la care au participat inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și Inspectoratul Școlar Județean BN. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate drept exemplu de bună practică, proiecte educaționale inițiate sau aplicate de cele două instituții. Din partea Inspectoratului Școlar Bistrița Năsăud, d-na Tabără Camelia, inspector școlar general, a prezentat proiectul proiectul ”O șansă pentru viitor. Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional. Activitatea a inclus menționarea scopului, obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului. Participanții au apreciat oportunitatea acestui proiect pentru tinerii aflați în situații de risc, apreciind serviciile oferite și beneficiile oferite de acestea. Specificul zonei și a populației tinere din regiune completează nevoia unor servicii alternative menite a facilita inserția mai facilă a tinerilor pe piața muncii.

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE: ADUNARE GENERALĂ A CONSILIULUI ELEVILOR BISTRIȚA NĂSĂUD

În  3 decembrie 2015 a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud Adunarea generală a Consiliului Elevilor din județ, în vederea alegerii membrilor biroului executiv și a conducerii organizației Consiliul Județean al Elevilor. În cadrul acestei întâlniri, d-na Aurelia Dan, a prezentat reprezentanților elevilor proiectul ”O șansă pentru viitor. Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”. Elevii au fost informați asupra oportunităților oferite de astfel de proiecte, menite a le facilita inserția pe piața muncii. Au fost menționate astfel scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, precum și serviciile oferite prin proiect tinerilor aflați în situații de risc. Reprezentanții elevilor vor disemina actiovitățile proiectului, serviciile oferite de acesta la nivelul fiecăreui liceu/colegiu din județ.

 

Asistent comunicare,

Prof. Aurelia DAN, ISJ Bistrița Năsăud

 Diseminare Centrul Bistrița.docx

__________________________________________________________________________________

Curs formare MANICHIURA PEDICHIURA

Program:  RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”

Titlul proiectului : PET 056 ,,O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțion

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE:

DESFĂȘURAREA SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ  ÎN CENTRELE MULTIFUNCȚIONALE BISTRIȚA ȘI LECHINȚA

 

CURSUL DE MANICHIURĂ-PEDICHIURĂ – Centrul Multifuncțional Liceul Tehnologic Forestier BISTRIȚA

Serviciile de formare profesională reprezintă unul dintre serviciile oferite beneficiarilor proiectului ”O șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tinerii aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”.  Promotorul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud și Asociația Consultanților în Dezvoltarea Comunitară Suceava.

La Centrul Multifuncțional Bistrița (de la Liceul Tehnologic Forestier Bistrița) a debutat în 27 ianuarie 2016 cursul de manichiură-pedichiură, curs de formare profesională oferit celor 27 de tinere în situații de risc, beneficiare ale proiectului. Programul de formare este oferit participanților de Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, compartimentul de formare profesională. Însușirea noțiunilor teoretice care reprezintă fundamentul instruirii practice a fost completată de activități cu caracter aplicativ, desfășurate în locații specializate, respectiv salon de manichiură pedichiură și laborator de instruire practică. Cele 5 module ale cursului vizează dezvoltarea unui set de competențe care să permită cursanților aplicarea, în medii sociale diferite, a calificării dobândite, respectiv: IGIENA ȘI PROTECȚIA MUNCII, INSTRUMENTE ȘI MATERIALE, COMUNICARE ȘI PROMOVARE, MANICHIURA, PEDICHIURĂ.

De-a lungul derulării programului, cursanții au manifestat interes pentru temele abordate, s-au implicat în activități și au exersat tehnicile însușite în diferite contexte noi, de învățare. Cursanții au fost monitorizați de reprezentanții Inspectoratului școlar județean, cu atriibuții specifice în proiect.

Asistent comunicare,

Prof. Aurelia DAN, ISJ Bistrița Năsăud

 

POZE MANICHIURA PEDICHIURA DESCHIDERE CURS SI ALTE INSTANTANEE DIN TIMPUL PROGRAMULUI DE FORMARE

deschidere manichiura pedichiura Bistrita ianuarie 1 deschidere manichiura pedichiura Bistrita ianuarie 3 deschidere manichiura pedichiura Bistrita ianuarie 4 deschidere manichiura pedichiura Bistrita ianuarie 5 deschidere manichiura pedichiura Bistrita ianuarie 6 deschidere manichiura pedichiura Bistrita ianuarie 7

 __________________________________________________________________________________

Curs formare LUCRATOR IN GOSPODARIE

 

Program:  RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”

Titlul proiectului : PET 056 ,,O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțion

ACTIVITATE DE DISEMINARE:

DESFĂȘURAREA SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ  ÎN CENTRELE MULTIFUNCȚIONALE BISTRIȚA ȘI LECHINȚA

CURSUL DE LUCRĂTOR ÎN GOSPODĂRIE AGROTURISTICĂ

Serviciile de formare profesională reprezintă unul dintre serviciile oferite beneficiarilor proiectului ”O șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tinerii aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”.  Promotorul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud și Asociația Consultanților în Dezvoltarea Comunitară Suceava.

Cursul de formare profesională LUCRĂTOR ÎN GOSPODĂRIE AGROTURISTICĂ reprezintă o altă oportunitate oferită tinerilor în situații de risc, beneficiarii direcți ai proiectului. Programul este livrat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, departamentul de formare profesională. Luna februarie a marcat debutul cursului de formare în Centrul Multifuncțional Lechința. Astfel, în data de 22 februarie 2016 tinerii au început programul de formare, manifestând interes pentru această oportunitate de studiu complementară învățării în mediul formal.

Programul de formare profesională oferit tinerilor în situații de risc cuprinde 5 module de studii, care asigură însuțirea unor competențe specifice acestei calificări. Dintre disciplinele de studiu, amintim: Comunicarea și munca în echipă, Amenajarea spațiilor verzi și îngrijirea animalelor în gospodăria agroturistică, Gastronomia, Comportament agroturistic. Activitățile teoretice au fost completate cu activități practice care au stârnit curiozitatea participanților, stimulând implicarea lor în

Marketingul unei afaceri și Planul de afaceri au permis participanților să se implice în inițierea propriilor idei de succes care ar putea prinde contur într-o societate de mâine. Tinerii au participat cu interes la activitățile teoretic, dar mai ales la cele practice al cursului, realizând proiecte în echipă, dezvoltând strategii de marketing, de promovare personală și profesională.

De-a lungul derulării programului, cursanții au fost monitorizați de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, cu atriibuții specifice în proiect.

Asistent comunicare,

Prof. Aurelia DAN, ISJ Bistrița Năsăud

POZE LUCRĂTOR ÎN GOSPODĂRIE AGROTURISTICĂ DESCHIDERE CURS SI ALTE INSTANTANEE DIN TIMPUL PROGRAMULUI DE FORMARE

februarie lucrator 2 Lechinta februarie lucrator 3 Lechinta februarie lucrator 4 Lechinta februarie lurator 5 Lechinta februarie lurator 6 Lechinta februarie lurator 7 Lechinta

 __________________________________________________________________________________

 Curs formare COMPETENTE ANTREPRENORIALE

 

Program:  RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”

Titlul proiectului : PET 056 ,,O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțion

 

ACTIVITATE DE DISEMINARE:

DESFĂȘURAREA SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ  ÎN CENTRELE MULTIFUNCȚIONALE BISTRIȚA ȘI LECHINȚA

CURSUL DE LUCRĂTOR ÎN GOSPODĂRIE AGROTURISTICĂ

Serviciile de formare profesională reprezintă unul dintre serviciile oferite beneficiarilor proiectului ”O șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tinerii aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”.  Promotorul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud și Asociația Consultanților în Dezvoltarea Comunitară Suceava.

Cursul de formare profesională COMPETENȚE ANTREPRENORIALE reprezintă o altă oportunitate oferită tinerilor în situații de risc, beneficiarii direcți ai proiectului. Programul este livrat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, departamentul de formare profesională. Luna februarie a marcat debutul cursului de formare în Centrele Multifuncționale din Bistrița și Lechința. Astfel, în 3 februarie a debutat programul de formare la Bistrița și în 15 februarie la Lechința.

Programul de formare profesională oferit tinerilor în situații de risc cuprinde 11 module de studii, care asigură însușirea unor competențe specifice acestei calificări. Dintre disciplinele de studiu, amintim: Managementul organizațional și al dezvoltării afacerilor, Marketingul afacerii, Etica și Comunicarea în afaceri, Dezvoltare profesională, Egalitatea de șanse. Activitățile teoretice au fost completate cu activități practice care au stârnit curiozitatea participanților, stimulând implicarea lor în realizarea propriilor planuri de afaceri sau în elaborarea unor proiecte tematice.

Marketingul unei afaceri și Planul de afaceri au permis participanților să se implice în inițierea propriilor idei de succes care ar putea prinde contur într-o societate de mâine. Tinerii au participat cu interes la activitățile teoretic, dar mai ales la cele practice al cursului, realizând proiecte în echipă, dezvoltând strategii de marketing, de promovare personală și profesională.

 

De-a lungul derulării programului, cursanții au fost monitorizați de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, cu atriibuții specifice în proiect.

Asistent comunicare,

Prof. Aurelia DAN, ISJ Bistrița Năsăud

 

POZE  DESCHIDERE CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE SI ALTE INSTANTANEE DIN TIMPUL PROGRAMULUI DE FORMARE

deschidere curs Bistrita februarie 1 deschidere curs Bistrita februarie 2 deschidere curs Bistrita februarie 3 deschidere curs Bistrita februarie 4 deschidere curs Bistrita februarie 5 deschidere curs Bistrita februarie 6 deschidere Lechinta februarie 1 deschidere Lechinta februarie 2 deschidere Lechinta februarie 3 deschidere Lechinta februarie 4 deschidere Lechinta februarie 5 deschidere Lechinta februarie 6 deschidere Lechinta februarie 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »